Rozliczenie PIT 37

Rozliczenie PIT 37 jest korzystne dla wielu podatników

Formularze PIT-37 są najczęściej składanymi drukami rozliczenia podatkowego w urzędach skarbowych. Stosowany jest w przypadku przychodów z większości umów pracowniczych, w tym umów o pracę, zlecenie i dzieło. Wypełniają go osoby, które uzyskały przychody wyłącznie w Polsce i opodatkowane według skali …