Biznes

Nieakceptowalne zachowania w przedsiębiorstwie. Na co nie można się godzić?

Prowadzenie firmy nie jest łatwym zadaniem, szczególnie jeśli właściciel zatrudnia wielu pracowników na różnych stanowiskach. Choć najczęściej przed zatrudnieniem przyszły pracodawca dokładnie sprawdza potencjalnego pracownika, to nie zawsze referencje mogą pokazać, jakim ktoś jest człowiekiem.
Ta sama sytuacja może dotknąć jeszcze niezatrudnionego człowieka, który po jednej rozmowie z pracodawcą nie będzie mógł określić, z jaką osobowością przyjdzie mu się zmierzyć.

Jakie zachowania szefa można uznać za nieakceptowalne?

Niektórzy pracodawcy wykorzystują swoje stanowisko i z pełną premedytacją pokazują swoją władzę. Jednak pracownik nie musi godzić się na poniżanie, tylko dlatego by utrzymać etat. W końcu czasy niewolnictwa dawno minęły.

Mobbing

To zjawisko spotykane jest coraz częściej. Jest to nękanie, zastraszanie bądź wyśmiewanie drugiej osoby. Pracodawca, który stosuje mobbing, nie robi tego w ukryciu, tylko z przyjemnością znęca się psychicznie nad pracownikiem w obecności innych. Zjawisko mobbingu jest przestępstwem ściganym z urzędu. Podczas ewentualnego postępowania sądowego warto mieć dowody, które pozwolą udowodnić winę pozwanego.

Dyskryminacja

To również dość częste zjawisko. Najczęściej pracownik jest poniżany ze względu na wiek, płeć, kolor skóry bądź ewentualną niepełnosprawność, czy religię. W takim przypadku zatrudniony również ma prawo wnieść sprawę do sądu i starać się o odszkodowanie za nierówne traktowanie bądź uszczerbek na zdrowiu psychicznym.

Nieakceptowalne zachowania pracownika

Chyba tylko w skrajnych przypadkach pracownik będzie stosował mobbing lub dyskryminację wobec pracodawcy. Jednak może stosować je wobec współpracowników.
Jednak w stosunku do szefa, zatrudniony również może wykazywać naganne zachowanie.

Notoryczne spóźnianie

Nie chodzi tylko o niestawienie się na początek pracy o czasie, ale także o przedłużające się przerwy. Nie dość, że takie zachowanie obniża wydajność pracy, to jest to również nieokazywanie szacunku zarówno szefowi, jak i innym pracownikom.

Praca pod wpływem alkoholu

Niektórym może się wydawać niemożliwym przyjście do pracy pod wpływem alkoholu. Jednak są tacy, którzy chętnie to robią. Pomijając to, że człowiek w stanie upojenia alkoholowego nie da rady pracować, to może stanowić zagrożenie dla siebie i współpracowników. Takiego zachowania żaden szef nie powinien tolerować, więc jeśli nie była to jednorazowa sytuacja, to trzeba podjąć radykalne kroki.

Mogą Ci się spodobać

Dodaj komentarz