Blog

Jak zbudować zgrany zespół pracowników?

Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem opiera się na relacjach międzyludzkich. To komunikacja na wielu płaszczyznach. To posiadanie wiedzy z różnych obszarów oraz szerokiego rodzaju umiejętności. To podążanie w tym samym kierunku i spojrzenie na przewagę słowa MY. Robert Cialdini opisał magię tego sformułowania – nazywając ją regułą „The power of We” – Maga słowa MY.

Aby zarządzać relacjami odpowiednio efektywnie, na początku powinniśmy zadbać o zmniejszenie dystansu między nami a współpracownikami jak i klientami. Spojrzenie na pracę przez pryzmat „We Work Together” przybliży nas do jedności i osiągania sukcesów na każdej płaszczyźnie życia. Harmonijne relacje w naszym codziennym życiu pomagają budować potężne firmy, związki i przyjaźnie. Szukanie korzyści, wykorzystywanie darów i zdolności pokazuje nam jak bardzo jesteśmy współzależni, a nie niezależni. Wyeliminowanie porównywania się i faworyzowania zmniejszy nastawienie rywalizacyjne i ożywi relacje między ludźmi. Podąży w kierunku zachęcania i wykonywania wspólnej pracy, realizowania wspólnego celu i wizji.

Sukcesy i porażki to element prowadzenia każdego przedsiębiorstwa. Sukces nie jest przypadkowy. Porażka także nie jest dziełem przypadku. Tak naprawdę sukces jest przewidywalny i zostawia po sobie ślady. Dlatego liczą się mocne strony, jakość, sumienność, świadomość oraz rozsądne i mądre działania. Istota zrozumienia, że w firmie „Gramy do jednej bramki” sprowadza się do budowania jedności, do wznoszenia się na najwyższe szczeble drabiny. Często jednak nasze nastawienie do innych ludzi niszczy relacje i bycie w jedności. Często słowa, które wypowiadamy mogą zniszczyć zamiast zbudować. Budowanie zintegrowanego zespołu to długi proces, który w efekcie końcowym przynosi wymierne korzyści dla każdej ze stron. Istota sztuki budowania zintegrowanych zespołów sprowadza się do zrozumienia potrzeb współpracowników i klientów. Zmierza w kierunku obopólnego zadowolenia i efektu końcowego win – win.

Po co tworzyć zespół?

Jesteśmy stworzeni do tego by działać razem. Człowiek jest istotą społeczną, więc działanie w grupie daje mu poczucie przynależności wsparcie emocjonalne, pomoc i opiekę. Czuje się potrzebny i chętniej się otwiera. Wzrasta jego świadomość i poczucie własnej wartości. Chętniej się motywuje i podejmuje działania.

„Razem możemy więcej”, z tym hasłem zostało założonych kilka fundacji, stowarzyszeń, z tym hasłem głoszą się różne instytucje, powstają różne projekty, etc. Razem, a nie osobno – możemy wiele, możemy więcej, możemy szybciej. Dlatego bardzo ważną rolę odgrywa zintegrowany zespół, który tworzy grupa osób wykonująca pracę kolektywną, wymagającą wspólnych wysiłków i generująca pozytywną synergię. Jakże miło i przyjemnie jest spoglądać w dół z dużej wysokości. Tak patrzą firmy, które zbudowały wewnątrz swojej organizacji zintegrowany zespół.

Jak budować jedność w zespole?

Wykonywać wspólną pracę, robić pewne zadania razem, realizować cel i wizję. Iść w jednym kierunku co pozostali.
Kontrolować nasze reakcje i emocje. Nie oceniać innych i nie umoralniać, patrzeć na własne zachowania i je kontrolować.
Dzielić się swoimi umiejętnościami z innymi, w celu wzmocnienia zespołu.
Posiadać odpowiednie nastawienie do innych.
Postawa szacunku i tolerancji – dostrzegać u innych więcej mocnych stron a nie wad.
Postawa szacunku wobec pracodawców i liderów.
Mieć pokojowe nastawienie wobec krytyki i opozycji.
Być pozytywnym wobec okoliczności, pełnym nadziei i nie narzekać.
Być gotowym do pomocy.
Być troskliwym i odpowiedzialnym za innych. Starać się nie opuszczać wspólnych narad, spotkać, etc.

Mogą Ci się spodobać

Dodaj komentarz