Panie Jezu przebacz i od nowa, bo sumienie dokucza
Blog

Panie Jezu przebacz i od nowa, bo sumienie dokucza

Każdy człowiek w swoim życiu popełnia grzechy. Jedne są lżejsze, a drugie cięższe. Każdy wierzący przystępuje także częściej lub rzadziej do Sakramentu Pokuty, aby oczyścić swoją duszę i uspokoić sumienie. Czyste sumienie przede wszystkim przybliża do Pana Boga, ale również sprzyja zdrowiu, bo pomaga odczuwać spokój duszy i szczęście. A stan szczęścia wpływa pozytywnie na psychikę człowieka. Człowiek czuje się lepszy, lżejszy i zdrowszy. Grzesznik po wyznaniu swoich grzechów w konfesjonale otrzymuje pokutę oraz rozgrzeszenie. Kapłan w Imieniu Pana Jezusa udziela odpuszczenia win. I tu powinien być koniec, klamka zapadła. Wszystkie wyznane przez nas grzechy zostały nam odpuszczone. Lecz wielu z nas przy okazji następnej Spowiedzi Świętej wraca do ponownego wyznania grzechów, które już raz zostały wyznane i odpuszczone.
A Pan Jezus powiedział: Rozpacz obraża Pana Boga bardziej, niż grzeszne życie. W rozpaczy tkwi pogarda dla Mojego Miłosierdzia, gdyż grzesznik uważa, że grzech jego jest większy, niż Miłosierdzie i Dobroć Moja”.
Dlatego też do wyznanych i odpuszczonych grzechów nie należy wracać podczas kolejnych Spowiedzi Świętych. Choć czasem ludzie odbywają w swoim życiu dodatkowo tak zwaną Spowiedź Świętą generalną.

Kiedy można odbyć Spowiedź Świętą generalną?

Wiele osób wierzących pragnie odbyć Spowiedź Świętą generalną. Powstaje pytanie, czy jest jakaś różnica pomiędzy Spowiedzią Świętą zwyczajną, a generalną?
Spowiedź Święta zwyczajna następuje wtedy, gdy przystępujemy cyklicznie do tego Sakramentu Pokuty lub przystępujemy z powodu jakiś uroczystości. Natomiast Spowiedź Święta generalna zazwyczaj ma miejsce przed ważnym wydarzeniem w życiu, jak na przykład przed wstąpieniem do zakonu lub przed zawarciem związku małżeńskiego, przed operacją, czy też przed całkowitą zmianą swojego dotychczasowego życia. Lecz najczęściej odbywana jest przed zbliżająca się śmiercią.

Czym jest Spowiedź Święta generalna?

Spowiedź Święta generalna jest całkowitym oczyszczeniem swojej duszy. Towarzyszy jej poczucie lekkości, spokoju, ładu, szczęścia. Każda Spowiedź Święta służy wzrostowi ducha. A Spowiedź Święta generalna dodatkowo wymiata z duszy nie tylko pozostały w zakamarkach duszy bród, lecz wymiata nawet pył.
Każdy Sakrament Pokuty jest źródłem Bożego Miłosierdzia. Każdy przystępujący do Sakramentu Pokuty grzesznik zanurza się w tym źródle i otrzymuje darowanie swoich win.

Co to jest Akt Żalu Doskonały?

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że żal doskonały jest to żal, który wypływa z miłości do Pana Boga i chęci poprawy. A nie z jakiejś konieczności, czy z lęku przed Panem Bogiem. Tylko żal doskonały przynosi spowiadającemu się prawdziwy spokój i ukojenie. Gdyż z powodu szczerej skruchy odpuszczone są mu grzechy powszednie, jak i grzechy ciężkie.

Mogą Ci się spodobać

Dodaj komentarz