Blog

Znaczenie ubezpieczenia w branży transportowej

Zarówno przewoźnik, jak i spedytor, muszą obowiązkowo zadbać o taką kwestię jak ubezpieczenia transportu. Dla obu stron bowiem jest to swego rodzaju zabezpieczenie w razie jakichkolwiek nieoczekiwanych zdarzeń na drodze. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie mienia w transporcie, jest ono dostępne w dwóch zasadniczych formach.

Pierwszą z nich jest polisa podstawowa. Obejmuje ona swoim zasięgiem szkody łączące się z niszczącą mocą sił przyrody. Mogą to być związane z takimi zjawiskami jak: pożar, skutki burz, czy też uderzeń pioruna, powodzi, silnego wiatru, a także lawiny bądź gradu. Mimo że do tego rodzaju zdarzeń nie dochodzi zbyt często, mogą one jednak być tragiczne w skutkach i zniszczyć niemalże całe posiadane przez nas mienie.

Przy ubezpieczeniu w pełnym zakresie, możemy liczyć na wypłatę odszkodowania kiedy dojdzie do innych niebezpiecznych sytuacji, a nie są one wykluczone poprzez ogólne warunki określone w polisie.

Bez wątpienia przy okazji świadczenia wszelkiego typu usług transportowych, niezbędne jest skorzystanie z oferty ubezpieczenia ocp, a zatem odpowiedzialności cywilnej przewoźników. Jest ono niezwykle przydatne na wypadek nieoczekiwanej utraty lub zniszczenia transportowanych towarów. Ponadto w razie gdyby zostały one skradzione, bądź zniszczone, także będziemy zabezpieczeni finansowo na taką okoliczność. Na pewno ocp okaże się również bardzo pomocne, gdy mamy do czynienia z transportem produktów szybko psujących się produktów. W wielu przypadkach przewoźnicy mają też do czynienia z transportem takiego sprzętu jak wysokiej klasy RTV i AGD, których uszkodzenia w transporcie mogłoby okazać się bardzo przemienne w skutkach. Tutaj także ubezpieczenie transportu może być niezwykle pomocne.

Dodatkowo korzystając z takiej formy zabezpieczenia, mamy sposobność do uzyskania środków na koszty w związku z postępowaniem sądowym, czy obroną prawną. Dzięki niemy można także odzyskać część kosztów własnych, poniesionych w związku z określonymi czynnościami transportowymi. Oczywiście można tutaj liczyć również na zwrot sum pieniędzy, jakie zostały wydane z tytułu konieczności dokonania przeładunku, a także przechowywania produktów przez czas dłuższy, niż określała to umowa ze zleceniodawcą.

Ubezpieczenie transportu może łączyć się nie tylko z wykonywaniem usług w obrębie kraju, ale również w skali międzynarodowej. Poza tym na każdą okoliczność warto się ubezpieczyć, ponieważ nigdy nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, co może spotkać powierzony nam towar na drodze, a koszty jakich w w przyszłości będzie mógł domagać się od nas klienta, mogą znacznie przekroczyć nasze możliwości finansowe.
Zarówno przewoźnik, jak i spedytor, muszą obowiązkowo zadbać o taką kwestię jak ubezpieczenia transportu. Dla obu stron bowiem jest to swego rodzaju zabezpieczenie w razie jakichkolwiek nieoczekiwanych zdarzeń na drodze. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie mienia w transporcie, jest ono dostępne w dwóch zasadniczych formach.

Pierwszą z nich jest polisa podstawowa. Obejmuje ona swoim zasięgiem szkody łączące się z niszczącą mocą sił przyrody. Mogą to być związane z takimi zjawiskami jak: pożar, skutki burz, czy też uderzeń pioruna, powodzi, silnego wiatru, a także lawiny bądź gradu. Mimo że do tego rodzaju zdarzeń nie dochodzi zbyt często, mogą one jednak być tragiczne w skutkach i zniszczyć niemalże całe posiadane przez nas mienie.

Przy ubezpieczeniu w pełnym zakresie, możemy liczyć na wypłatę odszkodowania kiedy dojdzie do innych niebezpiecznych sytuacji, a nie są one wykluczone poprzez ogólne warunki określone w polisie.

Bez wątpienia przy okazji świadczenia wszelkiego typu usług transportowych, niezbędne jest skorzystanie z oferty ubezpieczenia ocp, a zatem odpowiedzialności cywilnej przewoźników. Jest ono niezwykle przydatne na wypadek nieoczekiwanej utraty lub zniszczenia transportowanych towarów. Ponadto w razie gdyby zostały one skradzione, bądź zniszczone, także będziemy zabezpieczeni finansowo na taką okoliczność. Na pewno ocp okaże się również bardzo pomocne, gdy mamy do czynienia z transportem produktów szybko psujących się produktów. W wielu przypadkach przewoźnicy mają też do czynienia z transportem takiego sprzętu jak wysokiej klasy RTV i AGD, których uszkodzenia w transporcie mogłoby okazać się bardzo przemienne w skutkach. Tutaj także ubezpieczenie transportu może być niezwykle pomocne.

Dodatkowo korzystając z takiej formy zabezpieczenia, mamy sposobność do uzyskania środków na koszty w związku z postępowaniem sądowym, czy obroną prawną. Dzięki niemy można także odzyskać część kosztów własnych, poniesionych w związku z określonymi czynnościami transportowymi. Oczywiście można tutaj liczyć również na zwrot sum pieniędzy, jakie zostały wydane z tytułu konieczności dokonania przeładunku, a także przechowywania produktów przez czas dłuższy, niż określała to umowa ze zleceniodawcą.

Ubezpieczenie transportu może łączyć się nie tylko z wykonywaniem usług w obrębie kraju, ale również w skali międzynarodowej. Poza tym na każdą okoliczność warto się ubezpieczyć, ponieważ nigdy nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, co może spotkać powierzony nam towar na drodze, a koszty jakich w w przyszłości będzie mógł domagać się od nas klienta, mogą znacznie przekroczyć nasze możliwości finansowe.

Mogą Ci się spodobać

Dodaj komentarz