Finanse

Dzierżawa nieruchomości

Czasami sytacja jest taka, że starając się o umowę najmu nie otrzymamy jej, za to wynajmujący zaproponuje nam w zamian wystawienie umowy o dzierżawę interesującej nas nieruchomości.

W zasadzie umowa dzierżawy niewiele różni się od umowy o wynajem lokalu czy nieruchomości, nawet według Kodeksu Cywilnego. Prawo mówi, że jeśli nie określono inaczej, to do umowy o dzierżawe stosuje się przepisy dotyczące najmu. Główną i znaczącą różnicą między umową wynajmu i dzierżawy jest to, że przy dzierżawie, w przeciwieństwie do najmu, najemca oprócz zwykłego użytkowania podmiotu w zamian za opłacany czynsz ma prawo do czerpania zysków majątkowych z tego podmiotu.

Dosyć często przedmiotami umów o dzierżaw są właśnie nieruchomości które przynoszą wymierne zyski, dzierżawione zainteresowanym firmom; równie często dzierżawie podlegają prawa majątkowe do które również przynoszą zyski, a nawet całe przedsiębiorstwa czy firmy. Oczywiście, przed podpisaniem takiej umowy, niezależnie czy o wynajem czy o dzierżawę, należy ją dokładnie przeczytać, aby nie dać się złapać w kruczki prawne

Mogą Ci się spodobać