Rozliczenie PIT 37
Praca i kariera

Rozliczenie PIT 37 jest korzystne dla wielu podatników

Formularze PIT-37 są najczęściej składanymi drukami rozliczenia podatkowego w urzędach skarbowych. Stosowany jest w przypadku przychodów z większości umów pracowniczych, w tym umów o pracę, zlecenie i dzieło. Wypełniają go osoby, które uzyskały przychody wyłącznie w Polsce i opodatkowane według skali podatkowej wynoszącej 17 lub 32 procent.

Czego dotyczy PIT 37?

Rozliczenie PIT 37 dotyczy przede wszystkim przychodów z:


– stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej;

– emerytur lub rent krajowych i świadczeń przedemerytalnych;

– zasiłków przedemerytalnych

– zasiłków z ubezpieczenia społecznego

– umów zlecenia

– praw autorskich i innych praw majątkowych

– zasiłków dla bezrobotnych) lub ze świadczeń Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

Rozliczenie PIT 37 musi nastąpić na bazie PIT 11, który zawiera dochody z pracy, umów o dzieło, zleceń, innej działalności wykonywanej osobiście oraz praw autorskich. Innymi dokumentami potrzebnymi do rozliczenia PIT 37 są również: PIT-40A/11A, wykazujące dochody z emerytur, rent oraz zasiłków pieniężnych oraz PIT-R, gdzie znajdują się dochody z pełnienia obowiązków obywatelskich i społecznych.

Rozliczenie PIT 37 korzystane dla samotnie wychowujących dzieci

Rozliczenie PIT 37 jest też bardzo korzystne dla osób samotnie wychowujących dzieci. Polega to na podzieleniu dochodów przez dwa i obliczeniu od tej kwoty podatku. Potem mnożony on jest również przez 2 i w ten sposób zapłaci się mniej niż w przypadku gdy rozlicza się indywidualnie. Wynika to stąd, że podatek jest liczony od mniejszej kwoty. Nawet dwudniowe samotne wychowanie dziecka w roku uprawnia do tej formy rozliczenia.

Możliwe jest także rozliczenie PIT 37 wspólnie przez małżonków. Mogą to zrobić także nowożeńcy. Ale pod warunkiem, że zawarli małżeństwo w trakcie roku podatkowego, a ich wspólność majątkowa nie ustała przed końcem roku, za który się rozliczają

Dodać można też ulgi

Rozliczenie PIT-37 pozwala również na uwzględnienie większości ulg podatkowych, o ile spełniamy wymagania niezbędne do ich umieszczenia. Służy do tego na przykład PIT O w którym umieszcza się ulgę na dzieci, ulgę internetową, ulgę rehabilitacyjną, ulgę z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, działalność charytatywno-opiekuńczą, Kościoła oraz z tytułu oddania krwi.

PIT D wykorzystywany jest natomiast do odliczenia ulg mieszkaniowych, na przykład ulgi mieszkaniowej lub odsetkowej, a także do odliczenia tych ulg domowych, które nie miały pokrycia w poprzednich latach, np. ulgi remontowej czy budowlanej.

Mogą Ci się spodobać

Dodaj komentarz