Biznes

Pożyczki krótkoterminowe – specyfikacja produktu finansowego

Obecnie z każdej strony atakują nas reklamy(w radiu, telewizji, na telebimach czy w internecie) oferujące możliwość wzięcia ekspresowej pożyczki na potrzebną kwotę.

Pożyczki krótkoterminowe to przede wszystkim produkt finansowy, który charakteryzuje się takimi cechami jak krótki okres do spłaty(zwykle jest to okres od 30 do 90 dni), kolejnym charakterystycznym elementem jest niewielka kwota pożyczki(zazwyczaj od 50 – 3000 złotych), proces przyznawania pożyczki jest szybki i mało sformalizowany, taka pożyczka zwykle jest przyznawana tylko na podstawie dowodu osobistego.

Jednakże w związku z pożyczkami krótkoterminowymi pobierane są pewne opłaty takie jak opłata administracyjna za samo udzielenie pożyczki, odsetki karne w przypadku braku spłaty pożyczki na czas, opłata weryfikacyjna, opłata pobierana za przedłużenie możliwości jej spłaty, dodatkowo są to koszty windykacji chwilówki czy monity wysyłane do dłużnika.

Zanim weźmiemy pożyczkę krótkoterminową warto zapytać czy pożyczka oferowana przez podmiot pozabankowy jest darmowa, a jeśli nie to jakie koszty ponosi dłużnik. Warto także dowiedzieć się czy pożyczkę można przedłużyć w momencie, gdy nie będziemy w stanie jej spłacić, ponadto warto dopytać o dodatkowe koszty i opłaty związane z pożyczką. Istotną informacją jest też czy w momencie braku spłaty całej pożyczki możliwe jest spłacenie jej części, a przedłużenie pozostałej kwoty do spłacenia.

Współcześnie pożyczki krótkoterminowe są udzielane poprzez podmioty zwane parabankami. Udzielane przez nich pożyczki udzielane są na określony procent (200-1000%) w skali roku. Nawet parabanki dokonują kontroli kredytobiorcy w takich bazach jak BIK, BIG, KRD czy ERIF (prowadzona przez firmę windykacyjną KRUK). Jednakże chętnych na taką pożyczkę wciąż przybywa, ale to jest chyba największy problem – brak rozeznania ludzi we własnych możliwościach finansowych.

Należy jednak pamiętać, że parabanki nie są objęte nadzorem bankowym chociaż coraz częściej mówi się konieczności zmian przepisów prawa dotyczących właśnie parabanków. Tymczasem pożyczki krótkoterminowe przyciągają klientów krótkim czasem oczekiwania i minimum formalności. Poza tym taka pożyczka pozwala na chwilowe wyjście z trudnej sytuacji każdemu klientowi.

Ważne jest także, aby zwrócić uwagę, że pożyczka krótkoterminowa zwana potocznie „chwilówką” nie posiada ustawowej definicji w przepisach prawa. Jedynie zasady zawierania udzielania kredytu konsumenckiego(w tym chwilówek) podlegają przepisom ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Ustawa dopuszcza kilka sposobów zawarcia pożyczki krótkoterminowej jak :

sposób bezpośredn(w siedzibie kredytodawcy),
na odległośćza pomocą wniosku na stronie internetowej przedsiębiorcy czy nawet wiadomości SMS.

Natomiast brak jest określenia czym jest parabank. Przepisy w kręgu tych podmiotów umieściły takie podmioty jak:

  • banki,
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
  • podmioty pozabankowe(parabanki).

Tylko parabanki pozostają poza nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Dodatkowo zgodnie z przepisami podmioty nie muszą spełniać szczególnych warunków wskazanych w poszczególnych ustawach, co pozwala na prowadzenie działalności w dowolnej formie(nawet jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Mogą Ci się spodobać

Dodaj komentarz