Inne

Przez kogo przeprowadzana jest inwentaryzacja przyrodnicza?

O inwentaryzacji przyrodniczej miał zapewne okazję usłyszeć każdy, kto realizował lub planuje realizować inwestycję o charakterze budowlanym. Chodzi tu między innymi o budowę dróg czy mieszkań, ale też farmy fotowoltaicznej, linii energetycznych lub elektrowni wiatrowych.

Jest to proces, który jest wymagany również przy termoizolacji czy modernizacji budynków. W tym artykule przede wszystkim postaramy się odpowiedzieć na jedno kluczowe pytanie, a mianowicie: przez kogo może zostać przeprowadzona taka inwentaryzacja? Zapraszamy!

Przeprowadzenie inwentaryzacji – kto może to zrobić?

Nie ma w Polce przepisów prawnych doprecyzowujących, kto konkretnie może przeprowadzić inwentaryzację. W praktyce jednak inwentaryzacja przyrodnicza powinna zostać przeprowadzona przez ekspertów z różnych dziedzin. To, kto konkretnie będzie musiał zostać zaangażowany w sprawę, zależy od tego, co znajduje się na danym terenie, na którym będzie realizowana inwestycja.

Niekiedy potrzebny może być teriolog, czyli ekspert od ssaków, w innym przypadku (lub tym samym) entomolog – specjalista od roślin i siedlisk, czy ornitolog, a więc ekspert od ptaków. Bardzo ważne jest, aby przeprowadzeniem inwentaryzacji zajmowali się ludzie, którzy nie tylko mają wiedzę w danym zakresie, ale też doświadczenie konkretnie w przeprowadzaniu inwentaryzacji. Dzięki temu można uniknąć późniejszych problemów z dokumentami.

Doświadczonych, wykwalifikowanych specjalistów od szybkiego, sprawnego i co najważniejsze w pełni poprawnego przeprowadzania inwentaryzacji przyrodniczej znaleźć można pod tym adresem: https://avesnature.com.pl/uslugi/inwentaryzacja-przyrodnicza. Z ich pomocą cały proces przebiegnie bezproblemowo i bezstresowo.

Przeprowadzenie inwentaryzacji przez niepewne, niewykwalifikowane osoby może prowadzić do odrzucenia dokumentów przez urzędników. Wykonanie inwestycji w takiej sytuacji będzie wstrzymane do czasu, kiedy uda się dokumenty odpowiednio poprawić i skompletować, co może zająć sporo czasu i oznaczać, z uwagi na opóźnienie inwestycji, spore straty finansowe.

Na czym polega inwentaryzacja?

Warto krótko opisać przebieg inwentaryzacji przyrodniczej, aby uświadomić sobie, dlaczego jest to proces tak specjalistyczny i wymagający konkretnej wiedzy. Specjaliści zawsze zaczynają od szeroko zakrojonych prac wstępnych, m.in. wytyczenia dokładnych granic danego obszaru, a także pozyskania informacji na temat topografii i historii miejsca przeprowadzania inwentaryzacji.

Dopiero później zaczyna się faktyczna inwentaryzacja, a więc katalogowanie fauny, flory i przyrody nieożywionej, która pojawia się na określonym terytorium. Kiedy ten etap zostanie zakończony, przyjdzie pora na waloryzację przyrodniczą, a więc nadawanie rangi poszczególnym elementom przyrody na rzeczonym obszarze.

Mogą Ci się spodobać

Dodaj komentarz