Zdrowie i uroda

Co obejmuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Na czym tak właściwie polega EKUZ?

Jest to w istocie nic innego jak specjalistyczny dokument uprawniający jego posiadacza do swobodnego korzystania ze świadczeń o charakterze zdrowotnym podczas pobytu w innych niż rodzime państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz Szwajcarii. Warto ponadto podkreślić dość istotny fakt, aniżeli dzięki niemu będziemy w stanie bez większego problemu skorzystać z w pełni profesjonalnej pomocy medycznej na takich samych prawach, jakie obowiązują w państwie w którym zostanie ona Nam udzielona. 

Co obejmuje EKUZ?

Na wstępie warto podkreślić, iż tak jak już to zostało wspomniane wcześniej wszelkie prawa związane z leczeniem będą przysługiwać Ci w zupełności na tych samych zasadach jak to ma miejsce w przypadku ubezpieczonych obywateli danego państwa. Ponadto samo rozliczenie się za uzyskane usługi medyczne odbywa się najczęściej pomiędzy instytucjami, czyli NFZ, a jego właściwym odpowiednikiem w konkretnym krajem. Może zatem dojść do sytuacji, gdy będziesz zmuszony do pierwotnego opłacenia leczenia, którego koszty zostaną Ci zwrócone dopiero po powrocie do kraju. Co więcej, tak samo jak to ma się w Polsce nie wszyscy zagraniczni specjaliści mają zawarte specjalne umowy z obsługującą EKUZ ubezpieczalnią. Warto więc zdecydowanie wcześniej doinformować się czy lekarz z którego usług zamierzamy skorzystać jest objęty programem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Oprócz tego EKUZ w żadnym stopniu nie pokrywa kosztów związanych z nagłym powrotem do kraju, np. w wyniku niespodziewanego zachorowania. 

Ile kosztuje i w jaki sposób należy wyrobić kartę EKUZ?

Co ważne, jest to w pełni bezpłatna inicjatywa. Do jej uzyskania wystarczy bowiem samo posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego realizowanego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Oprócz tego sam proces wyrobu dokumentu nie jest w zasadzie zbyt skomplikowany, tudzież rozbudowany. Warto więc zapoznać się z jego przebiegiem, a także poszczególnymi etapami jeszcze przed samą realizacją zagranicznej podróży. Całość zaczyna się od pobrania i wypełnienia specjalnego wniosku, który będzie od Nas wymagać udzielenia takich informacji jak między innymi dokładne i co najważniejsze aktualne dane osobowe, status ubezpieczeniowy, właściwy cel planowanego wyjazdu za granicę, odpowiedni adres do doręczenia karty EKUZ, oraz własnoręczny podpis osoby składającej dany wniosek. Następnie wypełnione w ten sposób zaświadczenie możemy zanieść bezpośrednio do wojewódzkiej placówki NFZ, tudzież wysłać ją drogą mailową, pocztą, a nawet za pomocą Internetowego Konta Pacjenta, czy Elektronicznej Skrzynki Podawczej. No i to już tak naprawdę wszystko, pozostaje Nam jedynie czekać na otrzymanie gotowej karty EKUZ.

 

Mogą Ci się spodobać