aglomeracja policentryczna

Aglomeracje policentryczne jako nowy model rozwoju miast

Aglomeracje policentryczne, stanowiące odmienny paradygmat rozwoju miejskiego, stają się coraz bardziej rozpoznawalne w dzisiejszym krajobrazie urbanistycznym. W przeciwieństwie do tradycyjnych, jednolitych aglomeracji, modele policentryczne charakteryzują się wieloma ośrodkami równorzędnie rozwijającymi …