Blog

Lekarz medycyny sądowej – jak nim zostać?

Lekarz medycyny sądowej bardzo często pełni funkcję biegłego sądowego, którego zadaniem jest dostarczanie nierzadko głównych dowodów w postępowaniu sądowym. Dzięki temu sędzia może wydawać sprawiedliwy werdykt nie tylko na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów prawa, ale również specjalistycznych ekspertyz z danego zakresu.

Sam lekarz sądowy wystawia zaświadczenie o możliwości składania zeznań określonej strony postępowania bądź braku takiej możliwości. Chodzi przede wszystkim o to, by zapobiegać sytuacji, w której zeznania nie są wiarygodne albo mogą być wręcz nieprawdziwe. Lekarz medycyny sądowej stwierdza także możliwość uczestnictwa w rozprawie bądź brak takiej możliwości. Tutaj bierze się pod uwagę stan chorego, stadium choroby czy też sprawność fizyczną.

Lekarz sądowy – wymagania kwalifikacyjne

Lekarzem sądowym nie może być każdy medyk, ale jedynie ten, który wykazuje najwyższe kwalifikacje zawodowe względem określonej specjalizacji. Chętni samodzielnie składają wniosek oraz dokumenty potwierdzające ich wykształcenie do Izby Lekarskiej, a ta wystawia rekomendację do Prezesa Sądu Okręgowego. Na tej podstawie może być powołany lekarz medycyny sądowej. Konkretnych medyków znaleźć można na listach biegłych sądowych wraz z wszystkimi innymi fachowcami, którzy mogą wystawiać niezależne opinie na potrzeby rozpraw. Łatwo ich znaleźć, wpisując hasło typu „lista biegłych sądowych Lublin„.

Warto wiedzieć, że o ile sędzia powołuje biegłych sądowych i sporządzają oni wiarygodne ekspertyzy, tak do lekarza medycyny sądowej strony postępowania zgłaszają się samodzielnie. Lekarze medycyny sądowej przyjmują w jasno opisanych gabinetach lekarskich przy wskazanych przychodniach i obiektach medycznych.

Praca lekarza medycyny sądowej

Lekarzem medycyny sądowej nie może być lekarz prowadzący pacjenta. Mogłoby zachodzić wtedy podejrzenie o jego stronniczości. Pamiętajmy jednak, że powołany lekarz sądowy wystawia zaświadczenia na podstawie nie tylko przeprowadzonego wywiadu z pacjentem, ale również dokonanych badań. Zaświadczenie może też zostać wydane na podstawie analizy dokumentacji lekarskiej pacjenta, czy dowodów na przeprowadzone już zabiegi, czy badania.

Pamiętajmy, że wedle swojego uznania przyjąć albo odrzucić opinię każdego biegłego sądowego zgodnie z własną wolą. Zaświadczenie lekarza medycyny sądowej jest jednak dokumentem, co do którego nie ma wątpliwości względem wiarygodności czy rzetelności. W większości przypadków jest ono przyjmowane i akceptowane przez sąd.

Co robi lekarz medycyny sądowej?

Lekarze medycyny sądowej to lekarze, których zadaniem jest zbadanie miejsca popełnienia przestępstwa. Robią zdjęcia, zbierają i badają dowody oraz dostarczają pisemny raport ze swoich ustaleń organowi ścigania prowadzącemu śledztwo w sprawie przestępstwa. Lekarz sądowy może zostać wezwany w celu zbadania miejsca przestępstwa, które pozostawiło fizyczne dowody. Może to obejmować możliwe przypadki morderstw, napaści na tle seksualnym lub kradzieży. Zostaną również wezwani do zbadania wypadków, w których miejsce wypadku zostało zanieczyszczone płynami ustrojowymi lub krwią. Lekarze medycyny sądowej ściśle współpracują z organami ścigania i często są wzywani do składania zeznań w sądzie na temat ich ustaleń.

Dzień z życia lekarza medycyny sądowej

Praca lekarza medycyny sądowej jest różnorodna i złożona. Jest to osoba odpowiedzialna za badanie, identyfikowanie, gromadzenie i analizowanie dowodów fizycznych w celu dostarczenia organom ścigania informacji potrzebnych do rozwiązywania przestępstw. Lekarz medycyny sądowej może mieć niektóre lub wszystkie z następujących obowiązków: 

  • bada miejsca zbrodni pod kątem dowodów;
  • bada i analizuje próbki biologiczne (krew, włosy, skóra);
  • analizuje materiały (np. farba) znalezione na miejscu zbrodni;
  • bada odciski palców lub ślady stóp pozostawione na miejscu zbrodni;
  • bada DNA;
  • pomaga w ściganiu i obronie spraw karnych poprzez składanie zeznań;
  • prowadzi badania medyczne w celu ustalenia przyczyny zgonu;
  • pomaga w poszukiwaniach osób zaginionych.

W rezultacie lekarze medycyny sądowej mogą być zaangażowani we wszystko, od śledztw w sprawie zabójstw po sekcje zwłok. Praca lekarza medycyny sądowej jest bardzo ważna.

Jak zostać lekarzem medycyny sądowej?

Lekarze medycyny sądowej są również znani jako lekarze sądowi. Badają i analizują zwłoki, aby ustalić przyczynę zgonu, datę zgonu i wszelkie inne obrażenia, które mogły zostać zadane zmarłemu. Aby zostać lekarzem medycyny sądowej w Polsce, należy ukończyć pięcioletni kurs, który oferuje m.in. Instytut Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Mogą Ci się spodobać

Dodaj komentarz