Finanse

Rozliczenie z dzieckiem jako samotna osoba

Osoba samotnie wychowująca dziecko może skorzystać z preferencyjnej metody rozliczenia, dopisując dziecko jako członka rodziny podczas składania rocznego zeznania podatkowego. W dzisiejszym artykule przedstawimy zasady rozliczenia z dzieckiem oraz zalety takiego rozwiązania.

Kim jest osoba samotnie wychowująca dziecko w świetle prawa?

Z możliwości rozliczenia preferencyjnego może skorzystać każda osoba, która faktycznie wychowuje dziecko samodzielnie bez pomocy innych osób. Ten sposób rozliczenia podatkowego jest dostępny dla osób stanu wolnego, wdowców, rozwodników, małżonków w separacji lub gdy jeden z małżonków pozbawiony został praw rodzicielskich lub odbywa karę więzienia. Nie można skorzystać z takiej formy rozliczenia, gdy zamieszkujesz z drugim rodzicem, konkubentem lub małżonkiem (nawet jeśli nie jest ojcem dziecka) czy z własnymi rodzicami, którzy pomagają przy wychowaniu.

Kto może skorzystać z takiego sposobu rozliczenia?

Rozliczenie z dzieckiem za 2021 rok jest dostępne w trzech sytuacjach. Pierwsza możliwość dotyczy małoletnich, niezależnie od tego czy wykazują dochody i w jakiej wysokości. Druga ewentualność dotyczy dzieci bez względu na wiek, które mają przyznaną rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny. Ostatnia możliwość skierowana jest do rodziców samotnie wychowujących dziecko, które nie ukończyło 25 lat oraz kontynuują naukę. Trzeba przy tym pamiętać, iż dorosłe dzieci nie mogą wykazywać dochodów objętych opodatkowaniem na zasadach ogólnych.

Rozliczenie z dzieckiem jest możliwe także, gdy osiąga ono dochody zwolnione z opodatkowania np. stypendia lub dochody ze sprzedaży nieruchomości. Do dochodów, które umożliwiają wspólne rozliczenie niezależnie od przychodów pełnoletniego dziecka (do ukończenia przez nie 25 roku życia) należą także dochody opodatkowane w sposób zryczałtowany.

Sposób rozliczenia z dzieckiem

Osoba samotnie wychowująca dziecko może złożyć wniosek, w wyniku którego określa podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej. Warto przy tym dodać, iż rodzić składający zeznanie preferencyjne nie wykazuje dochodów dziecka, które ma obowiązek rozliczyć się samodzielnie. W wyniku podzielenia dochodów na dwie osoby, możliwe jest zmniejszenie progu podatkowego. Dzięki preferencyjnej metodzie rozliczenia możesz uzyskać także podwójną kwotę wolną od podatku. Co więcej, jako samotnemu rodzicowi przysługuje Ci prawo do skorzystania ze wszystkich ulg podatkowych, w tym ulgi prorodzinnej.

Mogą Ci się spodobać

Dodaj komentarz